Skip Navigation
 

Minerály z Příbrami

 

Minerály z Příbrami

Boulangerit - Březové Hory, Příbram

Boulangerit - Březové Hory, Příbram
Zcela nepoškozená historická ukázka minerálu z příbramského rudního ložiska. Jedná se plochou matrici tzv. krušku o velikosti 9,8x7,3x2,8cm s masivní kumulací kovově lesklých jehlicovitých krystalů .......
Vložit do košíkuCena:5700.00
 

Minerály z Příbrami

Bournonit, boulangerit - Březové Hory, Příbram

Bournonit, boulangerit - Březové Hory, Příbram
Vzorek kavernózního tzv. příbramského krušku o celkové 10,2x5,8x3,5cm, na kterém vyniká idiomorfně vyvinutý krystal bournonitu kovového lesku a ocelově šedé barvy, mající hojnoplochý ..........
Vložit do košíkuCena:4700.00
 

Minerály z Příbrami

Cerusit - Březové Hory, Příbram

Cerusit - Březové Hory, Příbram
Plochý a relativně bohatý plochý vzorek - křemen-galenitová žilovina o velikosti 9x6,7x2,8cm starého sběru s hojnými mastně až voskově lesklými xx cerusitu lehce nahnědlé barvy, které v pyramidálním ...
Vložit do košíkuCena:670.00
 

Minerály z Příbrami

Chalkozín - Vrančice u Příbrami

Chalkozín - Vrančice u Příbrami
Rudní vzorek ze starší sbírky o velikosti 5,5x3,9x3,4cm tvořený převážně kovově lesklým ocelově šedým chalkozínem, který doprovází tenké kůrovité agregáty zeleného malachitu. Na ukázce v dutině též tence tabulk. xx hematitu a hojné velmi drobné xx černé barvy blíže nespecifikovaného minerálu. Ex.Coll. MUDr. Lubor Janoušek, Mariánské Lázně. Původním nálezcem pplk. Frant. Souček. Novinky - květen 2018.
Vložit do košíkuCena:430.00
 

Minerály z Příbrami

Cvočkovec - rudní revír Příbram

Cvočkovec - rudní revír Příbram
Estetická a nepoškozená drúza hypoparalelně narůstajících čočkovitých xx kalcitu na původní skalenoedry, mající díky hematitové disperzi hnědooranžové zabarvení. Tento typ kalcitového narůstání ......
Vložit do košíkuCena:380.00
 

Minerály z Příbrami

Dolomit, chalkopyrit - Příbram

Dolomit, chalkopyrit - Příbram
Vzorek sfalerit-sideritové žiloviny s hojným nárůstem drobných lesklých klencových xx dolomitu, na které nasedají drobné mosazně lesklé xx chalkopyritu. Ze 70. let. Ex. Coll. Plhal (Uranový průzkum n.p.). Novinky - srpen 2017.
Vložit do košíkuCena:380.00
 

Minerály z Příbrami

Dolomit, siderit - Příbram

Dolomit, siderit - Příbram
Drúza klencových xx dolomitu s perimorfózou po krystalu barytu 2,6cm na xx sideritu o celkové velikosti 7,8x5x5cm. Ukázka pochází z 1. republiky. Ze studentské sbírky J.Kouřimského - ex. ředitele NM v Praze. Novinky - červen 2017.
Vložit do košíkuCena:350.00
 

Minerály z Příbrami

Dyskrazit - šachta č. 21, Háje, Příbram

Dyskrazit - šachta č. 21, Háje, Příbram
Volné kovově lesklé krystaly dyskrazitu o velikosti až 14mm. Dyskrazity pochází z unikátního monometalického zrudnění na žíle H14F3, které bylo dobývacími pracemi objeveno a ověřeno mezi 7. a 9. patrem. V plast. krabičce.
Vložit do košíkuCena:470.00
 
Tisk