Skip Navigation
 

Novinky - květen 2023

 

Novinky - květen 2023

Měď - ⚒ Caledonia, Ontonagon Co., Michigan, USA

Měď - ⚒ Caledonia, Ontonagon Co., Michigan, USA
Váhově znatelná a především estetická ukázka masivní ryzí mědi v podobě volného, silně kovově lesklého, typicky hnědočerveně zabarveného, bohatě členitého a ze všech stran dokonale vyvinutého agregátu z .....
Vložit do košíkuCena:870.00
 

Novinky - květen 2023

Nikelin - ⚒ Karol, Dobšiná-Zemberg, Slovensko

Nikelin - ⚒ Karol, Dobšiná-Zemberg, Slovensko
Rudní ukázka pocházející z tzv. Zembersko-tereziánskeho žilníku, který je tvořený třemi žílami a to Severná, Hlavná a Južná. Jedná se o žilovinu tvořenou především bílým ankeritem s relikty šedozeleného fylitu .....
Vložit do košíkuCena:670.00
 

Novinky - květen 2023

Pyrit - ⚒ Huanzala, Huallanca, Peru

Pyrit - ⚒ Huanzala, Huallanca, Peru
Ze všech stran dokonale vyvinutá srostlice kovově lesklých, mosazně žlutých krystalů pyritu ve tvaru spojky krychle a pentagon dodekaedru s převahou nad krychlí. Na krystaly, mající výrazné rýhovaní na .......
Vložit do košíkuCena:870.00
 

Novinky - květen 2023

Pyroxmangit, cummingtonit - ⚒ MKaZ, Chvaletice u Přelouče

Pyroxmangit, cummingtonit - ⚒ MKaZ, Chvaletice u Přelouče
Ukázka nerostů manganu z mineralogické třídy křemičitanů, pocházející ze zaniklého dolu Manganorudného a kyzového závodu Chvaletice v Železných horách, které zastupují masivní štěpné .......
Vložit do košíkuCena:430.00
 

Novinky - květen 2023

Sfalerit, galenit - ⚒ 9. September, Madan, Bulharsko

Sfalerit, galenit - ⚒ 9. September, Madan, Bulharsko
Velmi estetická, oboustranně vyvinutá, nepoškozená a především prostorově vyniknuvší rudní ukázka coby „plavák“ z dutiny, pocházející z nejvýznamnějšího bulharského ložiska polymetalických rud, které .......
Vložit do košíkuCena:680.00
 

Novinky - květen 2023

Siderit - ⚒ Lill, Březové Hory, Příbram

Siderit - ⚒ Lill, Březové Hory, Příbram
Velmi estetický plochý vzorek typického březohorského minerálu - sideritu, vytvářející souvislou drúzu lesklých, tence čočkovitých krystalů hnědé barvy, mezi které narůstají drobné, silně lesklé krystaly .......
Vložit do košíkuCena:2300.00
 

Novinky - květen 2023

Smithsonit, rosasit - Hodruša-Hámre, Slovensko

Smithsonit, rosasit - Hodruša-Hámre, Slovensko
Bohatý vzorek limonitizovaného křemen-karbonátového matrixu o velikosti 6,3x5,3x3,7cm s hojnými hedvábně lesklými a kulovitě utvářenými drúzami průsvitných bělavých až modrozeleně podbarvených .....
Vložit do košíkuCena:730.00
 

Novinky - květen 2023

Stilbit, epidot - Strzegom, Swidnica, Polsko

Stilbit, epidot - Strzegom, Swidnica, Polsko
Nepoškozená ukázka nerostů coby „plavák“ z dutiny z miarolitických pegmatitů významného a intenzivně těženého žulového komplexu v polském Dolnoslezském vojvodství. Jedná se o ze všech stran vyvinutý ......
Vložit do košíkuCena:470.00
 
Tisk