Skip Navigation
 

Novinky - listopad 2021

 

Novinky - listopad 2021

Hematit (lebník) - Hradiště u Kadaně

Hematit (lebník) - Hradiště u Kadaně
Perfektní a zcela nepoškozená ukázka tzv. lebníkového hematitu o celkové velikosti 7,8x6,7x5,1cm, ke kterému přirůstá karbonátová kumulace převážně tvořená žlutohnědými klencovými .....
Vložit do košíkuCena:870.00
 

Novinky - listopad 2021

Heulandit - Kozákov u Turnova

Heulandit - Kozákov u Turnova
Velmi bohatá a ze všech stran vyvinutá ukázka (plavák z dutiny) minerálů ze skupiny zeolitů, pocházející z Votrubcova lomu, založeném v melafyrových výlevech podkrkonošského permokarbonu. ....
Vložit do košíkuCena:450.00
 

Novinky - listopad 2021

Hiddenit - Paprok, prov. Nuristán, Afghánistán

Hiddenit - Paprok, prov. Nuristán, Afghánistán
Excelentní vitrínová estetika drahokamového minerálu z lithných pegmatitů, pocházející z proslulých hidúkušských dolů v oblasti údolí Kéhi Dara nedaleko vesnice Paprok v okrese Kamdéš. Jedná se .....
Vložit do košíkuCena:8700.00
 

Novinky - listopad 2021

Hrachovec - Karlovy Vary

Hrachovec - Karlovy Vary
Vyniknuvší ukázka pizolitické formy aragonitu lidově nazývaného hrachovec o celkové velikosti 7,1x5,2x3,1cm. Jejich geneze je úzce spjata s termálními prameny, jejichž chloridem sodným nasycené ......
Vložit do košíkuCena:670.00
 

Novinky - listopad 2021

Indigolit - vrch Hradisko, Rožná u Bystřice n/Pernšt.

Indigolit - vrch Hradisko, Rožná u Bystřice n/Pernšt.
Bohatá ukázka ze světově významného lithného pegmatitu s rozsáhlou montanistickou minulostí. Jedná se o vzorek pegmatitu o velikosti 8x5,4x4,8cm s hojnými stébelnatě sloupcovitými krystaly světle .....
Vložit do košíkuCena:430.00
 

Novinky - listopad 2021

Kalcit - Banská Štiavnica, Slovensko

Kalcit - Banská Štiavnica, Slovensko
Pěkný drúzovitý vzorek o celkové velikosti 8,3x4,6x5cm tvořený netradičními drúzami skalenoedrických krystalů kalcitu povrchově hnědého zabarvení, na které místy nasedají paprsčité ......
Vložit do košíkuCena:380.00
 

Novinky - listopad 2021

Kalcit - ⚒ Alexander Vrančice u Příbrami

Kalcit - ⚒ Alexander Vrančice u Příbrami
Estetická ukázka karbonátu o velikosti 7,8x7,6x2,7cm coby plavák z dutiny vrančického polymetalického ložiska, která je tvořena souvislou „ježkovitou“ drúzou drobných skalenoedrických .....
Vložit do košíkuCena:870.00
 

Novinky - listopad 2021

Kalcit - ⚒ Karla Havlíčka Borovského, Dolní Rožínka

Kalcit - ⚒ Karla Havlíčka Borovského, Dolní Rožínka
Úhledná ukázka uhličitanu vápenatého - kalcitu, pocházející z 11.patra dolu KHB (dnes Rožná 1). Jedná se o drúzu skalenoedrických krystalů zcela potažených velmi drobnými agregáty pyritu. Na ......
Vložit do košíkuCena:280.00
 
Tisk