Skip Navigation
 

Novinky - červen 2021

 

Novinky - červen 2021

Kalcit - Banská Štiavnica, Slovensko

Kalcit - Banská Štiavnica, Slovensko
Estetický vzorek původně pocházející ze sbírky Ing. Šimka s vyniknuvší souvislou drúzou bezbarvých průsvitných krystalů kalcitu ve tvaru spojky trigonálního skalenoedru a romboerdu, které .....
Vložit do košíkuCena:280.00
 

Novinky - červen 2021

Kalcit - Březové Hory, Příram

Kalcit - Březové Hory, Příram
Estetický a oboustranně vyvinutý vzorek o velikosti 11,3x11x4,3cm z příbramského polymetalického ložiska s hojně narůstající průsvitnými až průhlednými čočkovitými krystaly bezbarvého ......
Vložit do košíkuCena:870.00
 

Novinky - červen 2021

Kalcit - Příbram

Kalcit - Příbram
Estetický nerost z podzemí příbramského rudního revíru. Jedná se o drúzu tzv. cvočkovce, kdy průsvitné bezbarvé a nízce klencové krystaly hypoparalelně narůstají do podoby skalenoedrů. Celková ......
Vložit do košíkuCena:280.00
 

Novinky - červen 2021

Karfolit - Horní Slavkov (Schlaggenwald) u Karl. Varů

Karfolit - Horní Slavkov (Schlaggenwald) u Karl. Varů
Vyniknuvší ukázka významného minerálu slavkovského Sn-W rudního revíru, který byl v Horním Slavkově poprvé popsán v roce 1851. Jedná se vzorek ryze žilného charakteru o velikosti 10,2x4x .....
Vložit do košíkuCena:2700.00
 

Novinky - červen 2021

Lepidolit - vrch Hradisko, Rožná u Bystřice n/Pernšt.

Lepidolit - vrch Hradisko, Rožná u Bystřice n/Pernšt.
Zajímavá ukázka nerostu z lithného pegmatitu ve východní části Vysočiny, právem náležející mezi světově proslulá naleziště lithných minerálů. Jedná se o vzorek o velikosti 10,5x6,6x4,2cm ......
Vložit do košíkuCena:670.00
 

Novinky - červen 2021

Lithiofylit - Eräjärvi u Tampere, Finsko

Lithiofylit - Eräjärvi u Tampere, Finsko
Vzorek vzácného primárního minerálu ze skupiny fosfátů - lithiofylitu o velikosti 8,8x6,9x3,3cm, vytvářející celistvé lesklé agregáty světlé hnědooranžové barvy, které doprovází paralelní (harmonikové) ......
Vložit do košíkuCena:570.00
 

Novinky - červen 2021

Malachit - ⚒ Likasi, prov. Kambove, D.R. Kongo

Malachit - ⚒ Likasi, prov. Kambove, D.R. Kongo
Sbírkově vyniknuvší ukázka sekundárního minerálu mědi - malachitu o velikosti 7,7x6,1x4,5cm, který je tvořený kumulací radiálně paprsčitých drúz hedvábně lesklých jehlicovitých krystalů, vytvářející .....
Vložit do košíkuCena:870.00
 

Novinky - červen 2021

Mordenit, stilbit - Jalgaon, Indie

Mordenit, stilbit - Jalgaon, Indie
Estetická a nepoškozená ukázka zeolitů z mineralogicky úchvatných dutin trapových čedičů, nacházející se v jednom ze svazových indických států Maháráštra. Jedná se o drúzu nahnědlých snopovitých .....
Vložit do košíkuCena:970.00
 
Tisk