Skip Navigation
 

Novinky - duben 2021

 

Novinky - duben 2021

Dundasit - ⚒ Modrá štola, Zlaté Hory

Dundasit - ⚒ Modrá štola, Zlaté Hory
Velmi bohatá ukázka supergenních sekundárních minerálů Pb ze zlatohorského ložiska polymetalických rud na silně porézní limonitové matrici o velikosti 10,5x6,3x3,8cm, na které vynikají v ....
Vložit do košíkuCena:970.00
 

Novinky - duben 2021

Epidot, prehnit - Farský důl (Pfarrerb), Sobotín u Šumperka

Epidot, prehnit - Farský důl (Pfarrerb), Sobotín u Šumperka
Pěkná ukázka v proslulého naleziště nerostů tzv. alpské mineralizace, reprezentujících dutiny sobotínského amfibolitového masívu. Jedná se o plavák z dutiny o celkové velikosti 10,7x8,6x7,6cm, .....
Vložit do košíkuCena:4700.00
 

Novinky - duben 2021

Fosforit (apatit) - Děrazná, Podolsk, Ukrajina

Fosforit (apatit) - Děrazná, Podolsk, Ukrajina
Část kulovité fosfátové konkrece o velikosti 6,2x4,5x4,4cm s radiálně paprsčitou vnitřní strukturou z oblasti Podolí (Podolsk) u řeky Ušica, které jsou vázány na sedimentární fosforitové horniny. Tyto .....
Vložit do košíkuCena:350.00
 

Novinky - duben 2021

Galenit - ⚒ Anna, Příbram

Galenit - ⚒ Anna, Příbram
Pěkná a nepoškozená ukázka rudního minerálu z březohorského polymetalického ložiska, tvořená souvislou drúzou kovově lesklých a olověně šedých krystalů galenitu, které narůstají spolu s krystalem ......
Vložit do košíkuCena:2300.00
 

Novinky - duben 2021

Galenit - ⚒ Sweetwater, Ellington, Missouri, USA

Galenit - ⚒ Sweetwater, Ellington, Missouri, USA
Excelentní vitrínová ukázka rudního minerálu olova o celkové velikosti 8,3x7,3x5,2cm pocházející z hlubinných dolů, založených na bohatém ložisku zinko-olovnatých rud u městečka Ellington nedaleko .....
Vložit do košíkuCena:3800.00
 

Novinky - duben 2021

Glaukodot - Håkansboda, Švédsko

Glaukodot - Håkansboda, Švédsko
Ukázka rudních minerálů z depozitu měděných a kobaltových rud, nacházející se v těžební oblasti Bergslagen nedalo města Örebo. Jedná se o sulfidickou matrici o velikosti 5,5x5,1x4,2cm tvořenou zrny a nedokonalými krystaly glaukodotu, závalky pyrhotinu a pyritu.
Vložit do košíkuCena:250.00
 

Novinky - duben 2021

Kalcit - rudní revír Příbram

Kalcit - rudní revír Příbram
Estetická a nepoškozená ježkovitá drúza drobných skalenoedrických krystalů kalcitu, narůstající na manganem bohatou karbonátovou žilovinu o celkové velikosti 10,9x6,3x2,7cm., která v UV světle vykazuje ......
Vložit do košíkuCena:450.00
 

Novinky - duben 2021

Kalcit, chalkozín - Vrančice u Příbrami

Kalcit, chalkozín - Vrančice u Příbrami
Vzorek o velikosti 7,8x7,3x4,3cm z vrančického polymetalického dolu Alexander, tvořený karbonátovou žilovinou s rudní impregnací, mající souvislou drúzu lesklých průsvitných krystalů kalcitu lehce .....
Vložit do košíkuCena:450.00
 
Tisk