Skip Navigation
 

Novinky - duben 2021

 

Novinky - duben 2021

Fosforit (apatit) - Děrazná, Podolsk, Ukrajina

Fosforit (apatit) - Děrazná, Podolsk, Ukrajina
Část kulovité fosfátové konkrece o velikosti 6,2x4,5x4,4cm s radiálně paprsčitou vnitřní strukturou z oblasti Podolí (Podolsk) u řeky Ušica, které jsou vázány na sedimentární fosforitové horniny. Tyto .....
Vložit do košíkuCena:350.00
 

Novinky - duben 2021

Galenit - ⚒ Anna, Příbram

Galenit - ⚒ Anna, Příbram
Pěkná a nepoškozená ukázka rudního minerálu z březohorského polymetalického ložiska, tvořená souvislou drúzou kovově lesklých a olověně šedých krystalů galenitu, které narůstají spolu s krystalem ......
Vložit do košíkuCena:2300.00
 

Novinky - duben 2021

Glaukodot - Håkansboda, Švédsko

Glaukodot - Håkansboda, Švédsko
Ukázka rudních minerálů z depozitu měděných a kobaltových rud, nacházející se v těžební oblasti Bergslagen nedalo města Örebo. Jedná se o sulfidickou matrici o velikosti 5,5x5,1x4,2cm tvořenou zrny a nedokonalými krystaly glaukodotu, závalky pyrhotinu a pyritu.
Vložit do košíkuCena:250.00
 

Novinky - duben 2021

Kalcit - rudní revír Příbram

Kalcit - rudní revír Příbram
Estetická a nepoškozená ježkovitá drúza drobných skalenoedrických krystalů kalcitu, narůstající na manganem bohatou karbonátovou žilovinu o celkové velikosti 10,9x6,3x2,7cm., která v UV světle vykazuje ......
Vložit do košíkuCena:450.00
 

Novinky - duben 2021

Kalcit, chalkozín - Vrančice u Příbrami

Kalcit, chalkozín - Vrančice u Příbrami
Vzorek o velikosti 7,8x7,3x4,3cm z vrančického polymetalického dolu Alexander, tvořený karbonátovou žilovinou s rudní impregnací, mající souvislou drúzu lesklých průsvitných krystalů kalcitu lehce .....
Vložit do košíkuCena:450.00
 

Novinky - duben 2021

Křemen, kalcit - Banská Štiavnica, Slovensko

Křemen, kalcit - Banská Štiavnica, Slovensko
Velmi estetická a zcela nepoškozená ukázka minerálů coby plavák z dutiny, pocházející z bývalých polymetalických dolů banskoštiavnického rudního revíru. Jedná se plochou souvislou ......
Vložit do košíkuCena:1500.00
 

Novinky - duben 2021

Lepidolit, rubelit - Dolní Rožínka u Bystřice n/P.

Lepidolit, rubelit - Dolní Rožínka u Bystřice n/P.
Zajímavý vzorek minerálů z lithného pegmatitu, nacházejícího se v blízkosti zatopeného dolnorožíneckého jámového lomu, kde byl dříve dobýván dolomitický mramor. Jedná se o relikt velkého .......
Vložit do košíkuCena:3500.00
 

Novinky - duben 2021

Nikelin - ⚒ Lill, Březové Hory, Příbram

Nikelin - ⚒ Lill, Březové Hory, Příbram
Leštěný plát rudní žiloviny o velikosti 8,5x6,1x0,9cm, pocházející z březohorského Lillova dolu, který byl v provozu od roku 1852 a jeho těžební činnost definitivně utichla až v roce 1902. Jedná se o siderit ......
Vložit do košíkuCena:570.00
 
Tisk