Skip Navigation
 

Novinky - říjen 2020

 

Novinky - říjen 2020

Skoryl - Nový Rybník u Písku

Skoryl - Nový Rybník u Písku
Volný krystal černého turmalínu o celkové velikosti 6,4x3,4x2,6cm. Na lokalitě byla koncem 19. století dobývána pegmatitová žíla pro živcovou surovinu. Starý sběr. Ex.Coll. MUDr. J.Smolka, Hradec Králové.
Vložit do košíkuCena:250.00
 

Novinky - říjen 2020

Skoryl - Pikárec u Křižanova

Skoryl - Pikárec u Křižanova
Estetický a zakončený skelně lesklý krystal černého turmalínu s výrazným vertikálním rýhováním o celkové velikosti 3,8x3,7x3,6cm. Ex.Coll. Ing. L.Koudelka, Bystřice n/Pernšt.
Vložit do košíkuCena:2300.00
 

Novinky - říjen 2020

Skoryl, muskovit - Vídeň u Velkého Meziříčí

Skoryl, muskovit - Vídeň u Velkého Meziříčí
Estetický a nepoškozený vzorek coby plavák z dutiny pegmatitu - oboustranně klencem zakončený nízce sloupc. krystal skorylu - vyšší turmalínová čočka, na kterou narůstají pseudohexagonální tabulk. xx muskovitu. Celková velikost 3x2,9x2,3cm. Starší sběr. Ex.Coll. K.Janíček, Velké Meziříčí.
Vložit do košíkuCena:650.00
 

Novinky - říjen 2020

Strunzit, beraunit, stewartit - Hagendorf, Bavorsko, Německo

Strunzit, beraunit, stewartit - Hagendorf, Bavorsko, Německo
Poměrně bohatý vzorek na fosfáty z tzv. Jižního pegmatitu o celkové velikosti 2,8x2,3x1,3cm s paprsčitými drúzami tence jehlic. xx strunzitu bělavé a slámově až zlatavě žluté barvy, které místy doprovází taktéž paprsčitě uspořádané jehlic. xx zeleného beraunitu a drobné skelně lesklé a průsvitné xx stewarditu žluté barvy. Ložisko Hagendorf bylo těžené pro živcovou surovinu už koncem 19. století. V 50. letech již bylo předmětem těžby lithium. Exploatace utichla až v roce 1984. Starý sběr. Ex.Coll. MUDr.Smolka, Hradec Králové.
Vložit do košíkuCena:230.00
 

Novinky - říjen 2020

Tetraedrit, křišťál - Casapalca, prov. Huarochiri, Lima, Peru

Tetraedrit, křišťál  - Casapalca, prov. Huarochiri, Lima, Peru
Estetický plochý rudní vzorek - bohatá drúza silně kovově lesklých xx tetraedritu typického tetraedrického tvaru, které spolu se skelně lesklými xx křišťálu narůstají křemen-pyritovou žilovinu o celkové velikosti 10,5x7,8x3,9cm. Casapalca je významným peruánským důlním centrem, kde jsou od konce 19. století těženy polymetalické rudy v horském pásmu v nadmořské výšce téměř 4 km nad mořem.
Vložit do košíkuCena:970.00
 

Novinky - říjen 2020

Tungstit - Luntukulu u Bukawu, prov. Kivu, Dem.rep. Kongo (dříve Zair)

Tungstit - Luntukulu u Bukawu, prov. Kivu, Dem.rep. Kongo (dříve Zair)
Vzorek barytové žiloviny s relikty šedočerného wolframitu o celkové velikosti 5,9x5,5x2,3cm, na kterém jsou hojné kumulace práškovitého tungstitu žluté barvy coby alteračního produktu wolframové rudy. Ex.Coll. Doc. J.H.Bernard, Praha.
Vložit do košíkuCena:670.00
 

Novinky - říjen 2020

Violarit, millerit - ložisko Kambalda u Kagoorlie, Západní Austrálie, Austrálie

Violarit, millerit - ložisko Kambalda u Kagoorlie, Západní Austrálie, Austrálie
Rudní vzorek o velikosti 7,2x5,1x2,4cm, pocházející ze světově významného ložiska niklu Kambalda v oblasti Eastern Goldfields, který je tvořený celistvými až zrnitými kumulacemi violaritu šedé barvy s lehkým nádechem dofialova a kovově lesklými a výrazně rýhovanými agregáty zlatavě žlutého milleritu. Oba sulfidy niklu prorůstají komatiitem - ultramafickou výlevnou horninou zelené barvy, jejíž samotné zrudnění je vázané na kontakt s čedičovým masívem. Ložisko Kambala se těží o roku 1966 a jeho zásoby představují několikaprocentní podíl světových zásob niklu. Ex.Coll. Doc. J.H.Bernard, Praha.
Vložit do košíkuCena:2300.00
 

Novinky - říjen 2020

Wulfenit, kalcit - Bleiberg, Korutany, Rakousko

Wulfenit, kalcit - Bleiberg, Korutany, Rakousko
Vzorek šedavě zbarveného triasového karbonátu tzv. wettersteinského vápence o velikosti 8,3x6,5x2,5cm, jehož dutinu vyplňuje souvislá drúza drobných xx kalcitu naoranžovělé barvy, na které narůstají žlutavé tabulk. xx wulfenitu. Na tomto rudním ložisku Pb-Zn rud, kde hornická činnost utichla koncem 80. let, byl wulfenit poprvé popsán pro světovou mineralogii Ukázka pochází ze staré sbírky Dr. B.Stürtze z Německa.
Vložit do košíkuCena:680.00
 
Tisk