Skip Navigation
 

Novinky - duben 2020

 

Novinky - duben 2020

Kalcit - Horní Lánov u Trutnova

Kalcit - Horní Lánov u Trutnova
Zcela dokonalý tzv. plaváček z dutiny dolomitického vápence, což představuje zcela nepoškozený skalenoedr kalcitu o celkové velikosti 7,8x5,6cm, jehož povrchově nahnědlé zabarvení je způsobeno disperzním hematitem. Ze sbírky Mgr. M.Filippiho.
Vložit do košíkuCena:330.00
 

Novinky - duben 2020

Kalcit - Hüttenberg, Korutany, Rakousko

Kalcit - Hüttenberg, Korutany, Rakousko
Bohatá a souvislá drúza skelně lesklých bezbarvých a místy až vodově čirých xx kalcitu převážně spojkového tvaru ditrigonálního prizmatu a romboedru, které narůstají na karbonátovou podložku. Celková velikost ukázky, která původně pochází od Dr. Tučka z Národního muzea v Praze, je 8,2x6,1x3,8cm. Zdejší ložisko železných a manganových rud bylo těženo již ve starověku. Ovšem významné byly hydrotermální barytové žíly se sulfidickou rudní mineralizací (Pb-Cu-Sb-S). Ex.Coll. MUDr. Lubor Janoušek, Mariánské Lázně.
Vložit do košíkuCena:470.00
 

Novinky - duben 2020

Kalcit - důl Ghuwai, oblast Loralai, Balučistán, Pákistán.

Kalcit - důl Ghuwai, oblast Loralai, Balučistán, Pákistán.
Vynikající estetika - zcela nepoškozená srostlice (plavák z dutiny) dvou skalenoedrických xx kalcitu lehce nažloutlého zabarvení o celkové velikosti 11,4x6,6x7,5cm, mající povrch tvořený hypoparalelním nárůstem malých skalenoedrů mladší generace. Kalcit je doprovodným minerálem vydatných fluoritových žil, které prorážejí jurské vápence. tyto kalcity jsou ve světě často označovány jako tzv. Dog Tooth neboli Psí zuby.
Vložit do košíkuCena:970.00
 

Novinky - duben 2020

Kalcit, manganokalcit - Příbram

Kalcit, manganokalcit - Příbram
Estetická ježkovitá drúza drobných skalenoedrických xx kalcitu - místy s inkluzemi velmi drobných agregátů hematitu, které narůstají na manganokalcitovou žilovinu růžové barvy, jenž pod UV světlem vykazuje sytě růžovou až růžovofialovou barvu. Celková velikost 11,3x5,4x3,9cm. Starší sběr.
Vložit do košíkuCena:350.00
 

Novinky - duben 2020

Kasiterit - Preisselberg, Krupka u Teplic

Kasiterit - Preisselberg, Krupka u Teplic
Relativně bohatý vzorek rulového matrixu o velikosti 6,3x3,8x3,7cm s vyniknuvšími skelně lesklými xx temně hnědého kasiteritu, které jsou obklopeny kumulacemi bělavého dickitu a drobnými pseudohexagonálními xx cinvalditu. Ex.Coll. J.Lenský, Ročov.
Vložit do košíkuCena:670.00
 

Novinky - duben 2020

Kryolit - ložisko Ivignut, Arsuk Fjord, Sermersooq, Grónsko

Kryolit - ložisko Ivignut, Arsuk Fjord, Sermersooq, Grónsko
Relativně vzácný minerál halogenidu hliníku - vzorek štěpného bezbarvého až mléčně zakaleného kryolitu o celkové velikosti 8,1x6,7x2,8cm. Zdejší ložisko kryolitu bylo od roku 1850 těženo jako jediný zdroj hliníku až do vytěžení zásob v roce 1962. Vzhledem k tomu, že připomíná led, dostal kryolit lidový název ledový kámen. Ukázky kryolitu vzhledem k jejich bohužel nesnadnému získání jsou náležitě ceněné, zvláště když jejich rozměry nejsou v kategorii tzv. mikromount. Ex.Coll. Doc. J.H.Bernard, Praha.
Vložit do košíkuCena:2300.00
 

Novinky - duben 2020

Kuprit, malachit - Džezkazgan, Karaganda, Kazachstán

Kuprit, malachit - Džezkazgan, Karaganda, Kazachstán
Bohatý vzorek silně kavernózní křemenné žiloviny o velikosti 6,3x5,1x3,7cm s hojnými závalky kovově lesklého hnědočerveného kupritu, které jsou lemovány tmavě zeleným malachitem, mající vrstevnatou strukturu. Malachitové polokulovité agregáty se sametovým povrchem jsou tvořeny radiálně uspořádanými drobně jehlic. krystaly. Důlní oblast u Džezkazganu je významným depozitem Cu rud, vázaných na pískovcovité formace. Ex.Coll. J.Lenský, Ročov.
Vložit do košíkuCena:430.00
 

Novinky - duben 2020

Mordenit - Votrubcův lom, Kozákov u Turnova

Mordenit - Votrubcův lom, Kozákov u Turnova
Plochý vzorek melafyru o velikosti 8,8x6,1x2,3cm s kumulací mordenitu, tvořený paprsčitě uspořádanými tence jehlic. xx růžové barvy. Nález z 60. let. Ex.Coll. geolog M.Komárek z České geologické služby.
Vložit do košíkuCena:380.00
 
Tisk