Skip Navigation
 

Minerály z Příbrami

 

Minerály z Příbrami

Kalcit, pyrit - Březové Hory, Příbram

Kalcit, pyrit - Březové Hory, Příbram
Estetická a zcela nepoškozená drúza lesklých průsvitných a bezbarvých krystalů ve tvaru nízkých klenců, vytvářející hypoparalelní srůstové agregáty, na které místy narůstají drobné xx pyritu. Velikost ......
Vložit do košíkuCena:380.00
 

Minerály z Příbrami

Křišťál, dolomit - Příbram

Křišťál, dolomit - Příbram
Zcela nepoškozená estetická drúza drobných skelně lesklých xx křišťálu, narůstající na křemen-sfaleritovou žilovinu o celkové velikosti 14,7x8,6x3,4cm. Na křišťál narůstají hojné klencové xx dolomitu .......
Vložit do košíkuCena:850.00
 

Minerály z Příbrami

Křišťál, kalcit, dolomit - Příbram

Křišťál, kalcit, dolomit - Příbram
Plochá drúza (plavák z dutiny) skelně lesklých xx křišťálu, na které místy narůstají drobné čočkovité a průhledné xx bezbarvého kalcitu a drobné klence perleťově lesklého dolomitu. Na plochy ......
Vložit do košíkuCena:220.00
 

Minerály z Příbrami

Nikelin - důl Lill, Březové Hory, Příbram

Nikelin - důl Lill, Březové Hory, Příbram
Vzácná rudní ukázka o velikosti 5,6x4,7x3cm ze staré sbírky příbramského štajgra, na kterém dominuje masa, tvořená kovově lesklými zrny bronzově hnědého nikelinu, lemovanými kovově lesklými ......
Vložit do košíkuCena:2300.00
 

Minerály z Příbrami

Nikelin - ⚒ Lill, Březové Hory, Příbram

Nikelin - ⚒ Lill, Březové Hory, Příbram
Leštěný plát rudní žiloviny o velikosti 8,5x6,1x0,9cm, pocházející z březohorského Lillova dolu, který byl v provozu od roku 1852 a jeho těžební činnost definitivně utichla až v roce 1902. Jedná se o siderit ......
Vložit do košíkuCena:570.00
 

Minerály z Příbrami

Palygorskit - Příbram

Palygorskit - Příbram
Pěkná ukázka minerálu z příbramského ložiska, kde vznikl coby produkt alterací okolo hornin rudních žil. Jedná se masivní a zároveň lehký vzorek palygorskitu o velikosti 9x7,2x5,9cm, jehož spleť vláken ......
Vložit do košíkuCena:870.00
 

Minerály z Příbrami

Pyrargyrit - Příbram

Pyrargyrit - Příbram
Vynikající a zejména výstižná ukázka ušlechtilé rudy stříbra - pyrargyritu nebo-li staročesky temnorudku, vytvářející masivní kumulaci v karbonátové žilovině. Pyrargyrit má silný kovový lesk a především do ......
Vložit do košíkuCena:3700.00
 

Minerály z Příbrami

Pyrargyrit, bournonit - Březové Hory, Příbram

Pyrargyrit, bournonit - Březové Hory, Příbram
Ze staré sbírky původně pocházející rudní vzorek o celkové velikosti 5,8x4,1x1,3cm, do jehož křemen-karbonátového matrixu zarůstají masivní kumulace a nedokonalé xx silně kovově lesklého a povrchově ....
Vložit do košíkuCena:580.00
 
Tisk