Skip Navigation
 

Minerály z Příbrami

 

Minerály z Příbrami

Kalcit - UD, Příbram

Kalcit - UD, Příbram
MAXI drúza o celkové velikosti 32,5x27,5x6cm tvořená skalenoedry kalcitu až 2,5cm, na které epitakticky narůstají drobné xx kalcitu dělového a čočkovitého tvaru spolu s drobnými xx pyritu. Některé ........
Vložit do košíkuCena:5700.00
 

Minerály z Příbrami

Kalcit - rudní revír Příbram

Kalcit - rudní revír Příbram
Estetická a nepoškozená ježkovitá drúza drobných skalenoedrických krystalů kalcitu, narůstající na manganem bohatou karbonátovou žilovinu o celkové velikosti 10,9x6,3x2,7cm., která v UV světle vykazuje ......
Vložit do košíkuCena:450.00
 

Minerály z Příbrami

Kalcit - šachta Alexander, 8.patro, Vrančice u Příbrami

Kalcit - šachta Alexander, 8.patro, Vrančice u Příbrami
Estetická drúza (plavák z dutiny) xx kalcitu skalenoedrického tvaru ve „svazkových“ srůstech, jejich povrch je místy zabarven oxidy železa do cihlově červené až oranžové barvy. Odštěp na největším ......
Vložit do košíkuCena:580.00
 

Minerály z Příbrami

Kalcit - ⚒ Alexander Vrančice u Příbrami

Kalcit - ⚒ Alexander Vrančice u Příbrami
Estetická ukázka karbonátu o velikosti 7,8x7,6x2,7cm coby plavák z dutiny vrančického polymetalického ložiska, která je tvořena souvislou „ježkovitou“ drúzou drobných skalenoedrických .....
Vložit do košíkuCena:870.00
 

Minerály z Příbrami

Kalcit - ⚒ Anna, rudní revír Příbram

Kalcit - ⚒ Anna, rudní revír Příbram
Plochý vzorek coby plavák z dutiny rudní žily březohorského polymetalického ložiska, na kterém vynikají lesklé bezbarvé a průhledné krystaly kalcitu čočkovitého tvaru, narůstající na křemen-karbonátovou ....
Vložit do košíkuCena:230.00
 

Minerály z Příbrami

Kalcit, baryt - Březové Hory, Příbram

Kalcit, baryt - Březové Hory, Příbram
Estetický a zcela nepoškozený nerost z příbramského rudního revíru. Jedná se o vzorek křemen-karbonát-rudní žiloviny o celkové velikosti 8,7x7,6x3,8cm, na které vyniká drúza hojných mastně lesklých .....
Vložit do košíkuCena:3700.00
 

Minerály z Příbrami

Kalcit, dolomit - Březové Hory, Příbram

Kalcit, dolomit - Březové Hory, Příbram
Pěkná plochá drúza hypoparalelně srůstajících lesklých čočkovitých xx kalcitu s nasedajícími drúzami drobných lehce nahnědlých a perleťově lesklých xx dolomitu. Na vzorku zcela zřetelné tabulovité .....
Vložit do košíkuCena:350.00
 

Minerály z Příbrami

Kalcit, manganokalcit - Příbram

Kalcit, manganokalcit - Příbram
Estetická ježkovitá drúza drobných skalenoedrických xx kalcitu - místy s inkluzemi velmi drobných agregátů hematitu, které narůstají na manganokalcitovou žilovinu růžové barvy, jenž pod UV světlem ....
Vložit do košíkuCena:350.00
 
Tisk