Skip Navigation
 

Novinky - červenec 2020

 

Novinky - červenec 2020

Křemen skeletický - Zhob Valley, Quetta, Balučistán, Pákistán

Křemen skeletický - Zhob Valley, Quetta, Balučistán, Pákistán
Pěkný a nepoškozený skelně lesklý krystal tzv. kostrovitého nebo-li skeletického křišťálu o velikosti 4,8x4,4x3cm s výraznými stopami koroze. Tento dlouhodobý geochemický proces, při kterém dochází k nahlodávání či rozpouštění krystalových ploch procházejícími kyselými nebo zásaditými roztoky (hydrotermální pochod) či nasycenými tlakovými párami (pneumatolýza), po sobě zanechává identické leptové plochy, jamky či členité rýhy a prohlubně. Světle hnědé zabarvení má na svědomí jílová výplň dutiny, a proto bývá ve světě někdy také označován jako Mud Quartz - bahenní křemen. Častějším názvem je ovšem Window Quartz - křemen okénkový.
Vložit do košíkuCena:530.00
 

Novinky - červenec 2020

Malachit - důlní oblast Kakanda u Lukasi, prov. Katanga, Dem.rep. Kongo

Malachit - důlní oblast Kakanda u Lukasi, prov. Katanga, Dem.rep. Kongo
Pěkná a nepoškozená ukázka rudy mědi s obsahem až 55% Cu z bývalého státu Zair - malachitu, který vytváří souvislou drúzu drobných lesklých a průsvitných krystalů tmavě zelené barvy, nasedající na masivní malachit zřetelné vrstevnaté struktury. Celková velikost 6,5x6,2x3,7cm. Necelých 50 km od Kakangy se nachází další světově proslulá těžební oblast Kolwezi. Ex.Coll. Doc. J.H.Bernard, Praha.
Vložit do košíkuCena:870.00
 

Novinky - červenec 2020

Mellit (medovec) - Tatabánya, Maďarsko

Mellit (medovec) - Tatabánya, Maďarsko
Vynikající a zcela nepoškozená volná drúza hypoparalelně srůstajících pryskyřičně až skelně lesklých dipyramidálních xx vzácného mellitu žluto-hnědo-zelenkavého zabarvení až 19mm, dříve označovaného coby medovec. Mellit (melit) je málo se vyskytující minerál - hliníkem bohatá sůl kyseliny benzoové, v tomto případě pocházející z lignitového lože. Velikost sbírkového vzorku 8,2x6,7x4,7cm. Ve světě jsou tyto jedinečné ukázky velmi ceněny. Starý sběr. Ex. Coll. B.Vrzal, Brno.
Vložit do košíkuCena:3900.00
 

Novinky - červenec 2020

Měď - Lake Superior, Keweenaw Co., Michigan, USA

Měď - Lake Superior, Keweenaw Co., Michigan, USA
Zcela nepoškozený a hojnoploše vyvinutý vzorek ryzí mědi o celkové velikosti 5,2x3x2,8cm, pocházející ze staré mineralogické sbírky. K ukázce náleží původní sbírková etiketa. Ryzí měď vytvářela mohutná ložiska, na kterých kutali již američtí domorodci před 7 až 8 tisíci lety. Největší rozmach průmyslové těžby ovšem nastal až v 19. století. Kdysi vydatná naleziště jsou v současné době převážně vytěžená.
Vložit do košíkuCena:670.00
 

Novinky - červenec 2020

Pektolit - Košťálov u Jilemnice

Pektolit - Košťálov u Jilemnice
Bohatý vzorek tholeiitického andezitoidu o velikosti 10,3x7,3x3,4cm s prožilkem růžového pektolitu, jehož tence jehlic. xx vytvářejí navzájem prorůstající radiálně paprsčité agregáty. Starší sběr. Ex.Coll. Ing. J.Trojan, Praha.
Vložit do košíkuCena:570.00
 

Novinky - červenec 2020

Pentlandit, magnetit, pyrhotin - Sudbury, Ontario, Kanada

Pentlandit, magnetit, pyrhotin - Sudbury, Ontario, Kanada
Vzorek masivního pyrhotinu spolu s iridiscentním chalkopyritem o celkové velikosti 6,7x6,1x3,7cm, do kterého zarůstají hojné kumulace bronzově hnědého pentlanditu, vytvářející tzv. pentlanditová oka. Do rudní masy taktéž zarůstají velmi hojné drobné oktaedry kovově lesklého a zcela černého magnetitu. Pentlandit je významnou rudou niklu a mohutná ložiska v oblasti Sudbury patří mezi nejvydatnější na světě. Ex.Coll. Doc. J.H.Bernard, Praha.
Vložit do košíkuCena:870.00
 

Novinky - červenec 2020

Plattnerit, hemimorfit, kalcit - Mina Ojuela, Mapími, Durango, Mexiko

Plattnerit, hemimorfit, kalcit - Mina Ojuela, Mapími, Durango, Mexiko
Vynikající a velmi bohatý vzorek limonitu o velikosti 6,3x6,2x3cm s hojnými bezbarvými lišt. xx hemimorfitu, které v hojné míře dokonale obrůstají drobné kovově lesklé jehlic. xx plattneritu železně šedočerné barvy. Povrch dutiny světle hnědého limonitu je tvořený drobně hroznovitými agregáty černého limonitu a místy jej doplňují drúzy čirých xx kalcitu. Plattnerit je poměrně vzácným oxidem Pb. Ex.Coll. Doc. J.H.Bernard, Praha.
Vložit do košíkuCena:2700.00
 

Novinky - červenec 2020

Pyrit - Ampliación a Victoria mine, Navajún, La Rioja, Španělsko

Pyrit - Ampliación a Victoria mine, Navajún, La Rioja, Španělsko
Větší estetický vzorek jílovce o celkové velikosti 18,8x12,2x11,2cm s hojnými kovově lesklými krychlovými xx pyritu mosazně žluté barvy o hraně až 2,4cm, který může posloužit i jako pěkná dekorace.
Vložit do košíkuCena:2700.00
 
Tisk