Skip Navigation
 

Minerály ze Slovenska

 

Minerály ze Slovenska

Kalcit - Banská Štiavnica, Slovensko

Kalcit - Banská Štiavnica, Slovensko
Estetický vzorek původně pocházející ze sbírky Ing. Šimka s vyniknuvší souvislou drúzou bezbarvých průsvitných krystalů kalcitu ve tvaru spojky trigonálního skalenoedru a romboerdu, které .....
Vložit do košíkuCena:280.00
 

Minerály ze Slovenska

Kalcit - Banská Štiavnica, Štiavnické vrchy, Slovensko

Kalcit - Banská Štiavnica, Štiavnické vrchy, Slovensko
Estetická ukázka z významného slovenského depozitu polymetalických rud - ze všech stran vyvinutý rudní vzorek coby plavák z dutiny, který je tvořený převážně sfaleritem, poté chalkopyritem, ........
Vložit do košíkuCena:570.00
 

Minerály ze Slovenska

Kalcit - Hodruša-Hámre u Banské Štiavnice, Slovensko

Kalcit - Hodruša-Hámre u Banské Štiavnice, Slovensko
Souvislá drúza (plavák z dutiny) hypoparalelně srůstajících xx bělavého kalcitu v podobě romboedru. Spodní část tvořena drobně krystalickým a limonitem dohněda zabarveným karbonátem. ...
Vložit do košíkuCena:180.00
 

Minerály ze Slovenska

Kalcit - Jelšava u Revúce, Slovensko

Kalcit - Jelšava u Revúce, Slovensko
Estetická drúza a zcela nepoškozená drúza čočkovitých xx kalcitu, narůstající na žilku sněhově bílého magnezitu. Ukázka z významného a dlouhodobě těženého ložiska magnezitu pochází z roku 1982 a je o rozměrech 7,2x6,1x2,4cm.
Vložit do košíkuCena:370.00
 

Minerály ze Slovenska

Kalcit, tridymit - Vechec u Vranova nad Topľou, Slovensko

Kalcit, tridymit - Vechec u Vranova nad Topľou, Slovensko
Bohatý vzorek andezitového matrixu o velikosti 5,6x5,2x4,1cm, na kterém vynikají kulovité agregáty kalcitu s výraznou radiálně koncentrickou stavbou. kalcity doprovází hojné šestiboce tabulk. xx .....
Vložit do košíkuCena:270.00
 

Minerály ze Slovenska

Kermezit, antimonit - Kolársky vrch, Pezinok, Slovensko

Kermezit, antimonit - Kolársky vrch, Pezinok, Slovensko
Velmi pěkná a vyniknuvší ukázka z uzavřeného ložiska rud antimonu v malokarpatském středohorském pásmu - vzorek Sb zrudnění vázaného na grafitické břidlice o velikosti 8,2x3,7x 3,7cm ......
Vložit do košíkuCena:370.00
 

Minerály ze Slovenska

Kermezit, antimonit - Pezinok, Malé Karpaty, Slovensko

Kermezit, antimonit - Pezinok, Malé Karpaty, Slovensko
Excelentní a zcela nepoškozená sbírková ukázka z významného ložiska antimonových rud na Slovensku - podlouhlý vzorek grafitizovaného Sb zrudnění o celkové velikosti 15,2x5,2x4,6cm s hojnými paprsčitými .......
Vložit do košíkuCena:4300.00
 

Minerály ze Slovenska

Křemen, kalcit - Banská Štiavnica, Slovensko

Křemen, kalcit - Banská Štiavnica, Slovensko
Velmi estetická a zcela nepoškozená ukázka minerálů coby plavák z dutiny, pocházející z bývalých polymetalických dolů banskoštiavnického rudního revíru. Jedná se plochou souvislou ......
Vložit do košíkuCena:1500.00
 
Tisk