Skip Navigation
 

Zkameněliny

 

Zkameněliny

Araukarit - Líně u Plzně

Araukarit - Líně u Plzně
Perfektní fytomorfóza původní větve araukaritu chalcedonem s detaily dřeva. Celková velikost vynikající ukázky 22,5x4,3x3,4cm. Starší nález. Ex. Coll. J.Vít, Praha. Stáří permokarbon.
Vložit do košíkuCena:630.00
 

Zkameněliny

Araukarit - Nová Paka

Araukarit - Nová Paka
Větší leštěný kus araukaritu 14x8,5x7,5cm.
Vložit do košíkuCena:240.00
 

Zkameněliny

Araukarit - Nová Paka, Český ráj

Araukarit - Nová Paka, Český ráj
Leštěná ukázka části kmene stromu araukarie s podélně viditelnými letokruhy o celkové velikosti 6,8x3,6x3,6cm. Araukarie je předchůdce dnešních jehličnanů. Proces silicifikace nebo-li prokřemenění musel probíhat velice rychle - řádově do několika měsíců, jinak byla rostlina rozložena.
Vložit do košíkuCena:120.00
 

Zkameněliny

Araukarit - Plzeňsko

Araukarit - Plzeňsko
Leštěný vzorek silicifikovaného dřeva 10x7,5x3cm.
Vložit do košíkuCena:125.00
 

Zkameněliny

Araukarit - Rakovnicko

Araukarit - Rakovnicko
Pěkný leštěný vzorek silicifikovaného dřeva 11x8x5cm.
Vložit do košíkuCena:155.00
 

Zkameněliny

Araukarit - Vestřev

Araukarit - Vestřev
Leštěný kus petrifikovaného dřeva 11x10x5cm se zřetelnými cévními svazky. Vzorek je valounovitě zaoblen a pochází z říčního sedimentu u obce Vestřev, kde probíhá těžby granátů.
Vložit do košíkuCena:220.00
 

Zkameněliny

Araukarit - důl Magdaléna, Hošnice (Hoschnitz) u Chomutova

Araukarit - důl Magdaléna, Hošnice (Hoschnitz) u Chomutova
Zajímavý fosilní vzorek hematitizované části jehličnaté dřeviny s dokonale zachovalou strukturou o celkové velikosti 12x5,9x2,4cm. Ukázka pochází z odvalu hnědouhelného dolu Magdaléna, kde těžba palivové suroviny probíhala od pol. 19. století do počátečních let 20. století. Nález z roku 1973. Ex.Coll. p.Burdych, Kadaň.
Vložit do košíkuCena:230.00
 

Zkameněliny

Araukarit - důl Medard-Libík, Habartov u Sokolova

Araukarit - důl Medard-Libík, Habartov u Sokolova
Zkamenělá část kmene jehličnatého stromu Araukarie s výraznou letokruhovou texturou, která je perfektně permineralizována kysličníky železa, tj. že původní organický materiál byl nahrazen oxidy železa a to zejména limonitem, který je vydatnou železnou rudou. Vzorek je tudíž váhově znatelný. Velikost 7,8x5x4,9cm.
Vložit do košíkuCena:150.00
 
Tisk