Skip Navigation
 

Novinky - listopad 2019

 

Novinky - listopad 2019

Aragonit - vrch Hrádok, Ochtiná, Revúcká vrchovina, Slovensko

Aragonit - vrch Hrádok, Ochtiná, Revúcká vrchovina, Slovensko
Estetický a zcela nepoškozený trsovitý agregát aragonitu o velikosti 4,8x3,9x3,2cm. Nález z roku 1955.
Vložit do košíkuCena:330.00
 

Novinky - listopad 2019

Aurichalcit, hemimorfit - Ochtiná, Slovenské rudohoří, Slovensko

Aurichalcit, hemimorfit - Ochtiná, Slovenské rudohoří, Slovensko
Relativně bohatý a zajímavý vzorek z oxidační zóny polymetalického zrudnění na ložisku Mária-Margarita, na kterém je hojné zastoupení drobných bělavě zakalených xx hemimorfitu, doprovázených kůrami či povlaky pomněnkově až tyrkysově modrého aurichalcitu s přechodem do bílomodrého až bílého hydrozinkitu. Celková velikost 7,7x4,5x2,1cm. Z depozitového sběru Ing.P.Pauliše.
Vložit do košíkuCena:470.00
 

Novinky - listopad 2019

Bassanit - důl Schöller, Libušín Kladno

Bassanit - důl Schöller, Libušín Kladno
Vzorek z hořící haldy temně hnědé barvy o velikosti 4,5x3x2,2cm, na kterém kontrastně vynikají zploštělé křídově bílé xx bassanitu coby pseudomorfózy po lištovitých xx sádrovce. Z roku 1989.
Vložit do košíkuCena:350.00
 

Novinky - listopad 2019

Beryl - Střelecký důl (Scheibengraben), Maršíkov u Šumperka, Jeseníky

Beryl - Střelecký důl (Scheibengraben), Maršíkov u Šumperka, Jeseníky
Vzorek pegmatitu o velikosti 3,5x2,9x2,1cm, do kterého zarůstá šestiboce prizmatický x berylu žlutohnědé až žlutozelenkavé barvy o délce 15mm. Zdejší pegmatit byl těžen pro živcovou surovinu, při níž byly dokonce učiněny pokusy o průmyslové získávání muskovitu a berylu. Starší sběr. Ex.Coll. Ing.J.Trojan.
Vložit do košíkuCena:270.00
 

Novinky - listopad 2019

Brucit, hydromagnezit - Borek u Golčova Jeníkova

Brucit, hydromagnezit - Borek u Golčova Jeníkova
Vzorek z tělesa serpentinitu tvořený perleťově lesklými tence tabulk. xx průsvitného brucitu v doprovodu křídově bílých agregátů hydromagnezitu z dnes již zaniklé lokality. Velikost 7,9x4,4x1,1cm. Starší sběr. Ex.Coll. MUDr.J.Smolka, Hradec Králové.
Vložit do košíkuCena:370.00
 

Novinky - listopad 2019

Chrysoberyl - Rasovna (Schinderhübel), Maršíkov u Šumperka, Jeseníky

Chrysoberyl - Rasovna (Schinderhübel), Maršíkov u Šumperka, Jeseníky
Vzorek sillimanitického pegmatitu o velikosti 3,7x2,8x2cm se skelně lesklými tabulk. xx chrysoberylu typické žlutozelené barvy. Zdejší chrysoberyl byl objeven v roce 1819 a po dlouhou dobu byl Maršíkov jediným výskytem v Evropě. Z 80. let. Ex.Coll. Ing.J.Trojan.
Vložit do košíkuCena:350.00
 

Novinky - listopad 2019

Delvauxit - Trubín u Berouna

Delvauxit - Trubín u Berouna
Část karfiolovité konkrece amorfního fosfátu železa - delvauxitu cihlově červenohnědé barvy o velikosti 7,2x3,6x3,3cm. Delvauxit patří k nejmladší generaci procesu zvětrávání ordovických sedimentárních ložisek Fe rud v oblasti Barrandienu. Dobývací prostor Trubín byl součástí rudného ložiska Zdice s probíhající exploatací až do roku 1962. Starší sběr. Ex.Coll. MUDr. J.Smolka, Hradec Králové.
Vložit do košíkuCena:430.00
 

Novinky - listopad 2019

Ferrierit - Svojanov u Poličky

Ferrierit - Svojanov u Poličky
Bohatý vzorek kalcitové žiloviny o velikosti 5,8x4,6x3,6cm s radiálně paprsčitými agregáty ferrieritu cihlově červené a místy nahnědlé barvy. Nález z roku 1973.
Vložit do košíkuCena:450.00
 
Tisk